آموزش وردپرس

بایگانی روزانه: ژانویه 2, 2018

لطفا قهر قهرو نباش

  لطفا قهر قهرو نباش لیلی و مجنون هم با همه عشقی که داشتند به خاطر اختلاف سلیقه ها قطعا گاهی جر و بحث هایی باهم داشتند. اما از آن دست بگو مگو هایی که نمک زندگی است نه بیشتر که شور و بدمزه اش کند.   قهر!! واژه ای …

ادامه نوشته »