آموزش وردپرس
خانه / درباره ما

درباره ما

زینب رضایی

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
سمت: مشاور
زمینه فعالیت: خانواده، زو جین متعارض، پیش از ازدواج

شرح وظایف:
1. ارائه خدمات مشاوره و روانشناختی
2. همکاری با اعضای هیئت‌علمی، پژوهشگران و دانشجویان جهت انجام پروژه های تحقیقاتی و کارآموزی
3. برگزاری کارگاه‌های آموزشی

جمیله کیانی

مدرس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
کارشناس ارشد روانشناسی
سمت: مسئول فنی- مشاور
زمینه فعالیت: خانواده، کودک، روابط خاص زوجین(سکس تراپی) ، اختلالات اضطرابی
شرح وظایف:
1. ارائه خدمات مشاوره و روانشناختی
2. نظارت بر حسن انجام کار کارشناسان و مشاوران مرکز
3. همکاری با اعضای هیئت‌علمی، پژوهشگران و دانشجویان جهت انجام پروژه های تحقیقاتی و کارآموزی
4. نظارت بر برگزاری کارگاه‌های آموزشی
5. نظارت بر جمع آوری پیشنهادات و نیاز سنجی برگزاری دوره‌های آموزشی
6. ارائه گزارش‌های ماهیانه، فصلی و سالیانه به مسئولین ذیربط

مولود کیخسروانی

دکترای تخصصی مشاوره خانواده
مدیر گروه مشاوره و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
سمت: مشاور
زمینه فعالیت: خانواده – کودک و نوجوان
شرح وظایف:
1. ارائه خدمات مشاوره و روانشناختی
2. همکاری با اعضای هیئت‌علمی، پژوهشگران و دانشجویان جهت انجام پروژه های تحقیقاتی و کارآموزی
3. برگزاری کارگاه‌های آموزشی

سمیرا یزدانی نژاد

پزشک متخصص اعصاب وروان
مدرس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
سمت: پزشک
زمینه فعالیت: اختلالات و بیماری های اعصاب و روان
شرح وظایف:
1. ارائه ویزیت و خدمات پزشکی
2. ارئه خدمات مشاوره و روانشناختی
3. همکاری با اعضای هیئت‌علمی، پژوهشگران و دانشجویان جهت انجام پروژه های تحقیقاتی و کارآموزی
4. برگزاری کارگاه‌های آموزشی