آموزش وردپرس
خانه / سنجه

بایگانی بلاگ

پرسشنامه شخصی آیزنک

این پرسشنامه شامل سؤالاتی درباره طرز رفتار، کردار و احساسات شما است. هیچ یک از این سؤالها جواب صحیح یا غلط ندارند. منظور ما پی بردن به طرز فکر شما است و هرچه بگویید از نظر ما محترم و قابل قبول است. هر سؤال را بخوانید و تصمیم بگیرید جواب …

ادامه نوشته »

Eysenck’s Personality Inventory (EPI) (Extroversion/Introversion)

The Eysenck Personality Inventory (EPI) measures two pervasive, independent dimensions of personality, Extraversion-Introversion and Neuroticism-Stability, which account for most of the variance in the personality domain. Each form contains 57 “Yes-No” items with no repetition of items. The inclusion of a falsification scale provides for the detection of response distortion. …

ادامه نوشته »